Home » أمن وحوادث » ﻣﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺎﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﻪ ﺍﻟﻰ ﺩﻡ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ O

ﻣﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺎﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﻪ ﺍﻟﻰ ﺩﻡ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ O + ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ : 03/504382

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com